بنیاد ابن سینا 

سری آشنایی با قرآن

1395 بهمن 12

بنیاد ابن سینا در کنار تولید محتوا برای مخاطبین خاص این بنیاد که اسلام شناسان و شرق شناسان و فیلسوفان شرقی و دانشجویان این رشته‌ها هستند ،  برای فراهم نمودن زمینه مطالعه معارف اسلامی ، مخاطبین عام را نیز در نظر دارد و به همین جهت در کنار «سری‌‌پژوهش‌های قرآنی» که برای مخاطبین خاص این بنیاد تولید شده ، ٰبرای مخاطبین عام خود از جمله نوجوان و جوانان «سری آشنایی با قرآن » را نیز ایجاد نموده است.

در این سری تا کنون ۱۱ عنوان کتاب از جمله سری سه جلدی پرتوی از نور اثر استاد قرائتی از فارسی ، عربی  و انگلیسی به روسی ترجمه ومنتشر شده است .

داستان‌های  قرآنیپدر و مادر ما، آدم و حواءاحسن القصصقرآن و جواناندقایقی با قرآن بر اساس تفسیر نور/ دروس قرآن و همچنین تفسیر سوره‌های لقمان، عنکبوت ، حجرات و فرقان ،سایر کتاب‌های ترجمه و منتشر شده از این سری می‌باشند . 

 

 

آخرین ویرایش در 1399 آبان 19

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015