بنیاد ابن سینا 

سری «دنیای اسلام و پیش از اسلام: تاریخ و سیاست»

1397 آذر 20

سری "دنیای اسلام و پیش از اسلام :تاریخ و سیاست " با هدف ارائه پژوهشهای ایرانی و روسی در موضوع تاریخ اسلام از گذشته تا حال طراحی شده است.  در این سری از یک سو به تحولات سیاسی توجه شده و از سوی دیگر به تاریخ تمدنی مسلمانان مد نظر قرار دارد. این سری از سوی بنیاد مطالعات اسلامی  «ابن سینا» و با همکاری انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه منتشر شد .

* تاریخ حکومت بنی لحم؛ این کتاب اثر دمیتری میشین است که به بررسی تاریخ دولت بنی‌لحم می‌پردازد و فضای تاریخی ـ سیاسی پیش از اسلام شبه جزیره حجاز و جغرافیای پیرامون آن را بررسی می‌کند.

* تونس؛ مسیر قرن 21؛ اثر پژوهشی پروفسور ماریا فئودورونا ویدیاسوا، اثری جدی و اثری برجسته در مطالعات کشورهای شمال آفریقا است که دوره تاریخی این کشور مهم از آغاز قرن بیستم تا کنون به تصویر کشیده است. اثر حاضر در چارچوب همکاری علمی بنیاد با انستیتو کشورهای آسیا ـ آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه ـ مسکو از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه منتشر شده است.

* فضاها و اندیشه‌ها: یادمان صفحات تاریخ شرق عربی؛ اثر مشترک جمعی از پژوهشگران روس انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه است که توسط پژوهشگران تاریخ، واسیلی کوزنتسف و دیمیتری میشین و ولادیمیر آرلوف ویراستاری شده و توسط مؤسسه نشر صدرای مسکو منتشر شده است. این اثر در گرامیداشت 200 سالگی تأسیس انستیتو شرق‌‌شناسی روسیه و در چارچوب گرنت نشر «ابن سینا» منتشر گردیده است.

* ترجمه روسی کتاب «بیت‌الحکمه و نقش آن در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی». این کتاب توسط سید ابوتراب سیاهپوش تألیف یافته و توسط اسماعیل گیبادلین به روسی ترجمه شده و توسط دیمیتری میشین از پژوهشگران انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه ویراستاری شده و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. 

* لیبی، کشور 140 قبیله کجا می‌رود؟؛ اثر پژوهشی پروفسور ماریا فئودورونا ویدیاسوا با عنوان « لیبی، کشور 140 قبیله کجا می‌رود؟» در چارچوب همکاری علمی بنیاد ابن سینا با انستیتو کشورهای آسیا ـ آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه ـ مسکو، در سری  «دنیای اسلام و پیش از اسلام: تاریخ و سیاست» منتشر شده است.  ویراستاری علمی اثر به عهده واسیلی کوزنتسف بوده است.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015