بنیاد ابن سینا 

سری « جنبه های معنوی نظام فلسفی و دینی»

1400 اسفند 14

 

مجموعه مورد نظر در سال 2009 با حمایت بنیاد ابن سینا و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایران توسط انتشارات «دیک » و « فی اوریا» مسکو منتشر شده است. این مجموعه در حال حاضر شامل چهار اثر است که به موضوع تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی می پردازد.

1-     « هنر اسلامی و معنویت»؛ اثر مورد نظر به نویسندگی سید حسین نصر است که در حقیقت ارتباط میان هنر اسلامی و معنویت را به عنوان یکی از جلوه های غنی فرهنگی در بین ایرانیان به نگارش درآورده است. ابعاد مختلف این موضوع در زمینه های خوشنویسی، معماری، ادبیات و نقاشی مورد بحث قرار گرفته است.

2-     « عقل و عشق، مروری بر اندیشه و زندگی ملاصدرا شیرازی»؛نویسنده این اثر محمد تقی سهرابی فر و مترجم از زبان فارسی دیمیتری بیبایف هستند. نویسنده در این اثر به بررسی زندگی فیلسوف برجسته ایرانی صدر الدین محمد شیرازی پرداخته است. ملاصدرا ترکیب جامعی از فلسفه، کلام و معارف عرفانی را در اندیشه اسلامی ایجاد کرد.

3-     « مسائل معاصر تفکر اسلامی» ؛ اثر مورد نظر مجموعه مقالاتی از محمد لگنهاوزن با ترجمه از انگلیسی توسط تاراس چرنینکو است که در این اثر به موضوعات مختلف در دنیای معاصر از دیدگاه اندیشه اسلامی پرداخته است. مباحثی که در این کتاب مطرح شده است شامل، گفتگوی تمدن ها ، تفکر انسانی ، حکمت الهی و فلسفه اسلامی ،  اسلام و اخلاق، اسلام علیه فمنیسم و ... است.

4-     « فرهنگ و تمدن اسلامی»؛ نویسنده اثر علی اکبر ولایتی و مترجم از فارسی دیمیتری بیبایف است . نویسنده در این اثر از نحوه شکل گیری تمدن اسلامی و تاریخ توسعه علوم ، معماری ، هنرهای زیبا، خوشنویسی و موسیقی مباحثی را مطرح کرده است.

آخرین ویرایش در 1401 فروردين 03

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015