بنیاد ابن سینا 

سری « ادبیات هنری»

1400 اسفند 14

مجموعه « ادبیات هنری » از سال 2015 با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه توسط انتشارات صدرا و همکاری بنیاد ابن سینا منتشر شده. در حال حاضر چهار عنوان در این سری وجود دارد. بررسی هنر، ادبیات و فرهنگ ایران از جمله مولفه هایی است که در این آثار بدان پرداخته شده است.

1-     « طوفان دیگری در راه است»؛ انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای ویژگیهای متفاوتی از سایر موجودات است، ویژگیهای ارزشمندی همانند روح، فکر، توانایی تامل و اندیشیدن. به درستی که چنین مولفه هایی است که باعث رشد، تکامل و کمال انسان می شود. عوامل نامبرده باعث تحول در روح آدمی می شود درست همانند تحولی که در شخصیت اصلی کتاب یعنی زینت صورت گرفته است. کتاب مورد نظر به نویسندگی سید مهدی شجاعی و ترجمه ( از زبان فارسی ) ماریا امامی مورد نشر قرار گرفته است.

2-     « دموکراسی و دمو قراضه» ؛ اثر مورد نظر توسط سید مهدی شجاعی با ترجمه مدینه سوخییوا به نگارش درآمده، روایت در زمان و کشوری نامعلوم صورت گرفته است، داستان پادشاهانی است که به مردم ظلم می کنند و در نهایت مردم از شرایط موجود به پادشاهی بیمار، زشت و نادان پناه می برند که در پایان مشخص میشود او عامل بیگانه بوده است.

3-     « شما که غریبه نیستید»؛ روایتی از زندگینامه نویسنده بزرگ ادبیات کودکان ایران یعنی هوشنگ مرادی کرمانی است. نویسنده اثر هوشنگ مرادی کرمانی و ترجمه از فارسی توسط الکساندر پالیشوک صورت گرفته است. هدف اصلی نویسنده از روایت داستان زندگیش این است که به جوانان بگوید، در شرایط سخت زندگی از اهدافشان عقب نشینی نکنند و با استقامت و جدیت به مسیر خود ادامه دهند.

4-     « دربارۀ همه چیز و هیچ»؛ اثر مورد نظر به نویسندگی خسرو شاهانی و ترجمه جهانگیر دری است که در این اثر گزیده ای از مشهورترین داستانهای نویسنده طنز پرداز یعنی خسرو شاهانی آورده شده . در این اثر نویسنده به بخشی از مشکلات زندگی روزمره مردم ایران اشاره میکند و با زبان طنز روایتگر این مشکلات است.

 

آخرین ویرایش در 1401 فروردين 03

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015