بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

جستجو

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :
در مجموع: 3 نتیجه یافت شد
1. ترجمه و انتشار کتاب "فاطمه فاطمه است"
(رویداد ها)
«بنیاد مطالعات اسلامی روسیه»، کتاب ارزشمند دکتر علی شریعتی به نام «فاطمه فاطمه است»، را توسط انتشارات صدرا با فرمت جدید و جلدی زیبا تجدید چاپ نمود. «فاطمه، فاطمه است» - این گویاترین عبارتی ست که می توان ...
2. ترجمه و انتشار کتاب "فاطمه فاطمه است" دکتر علی شریعتی
(انتشارات)
«بنیاد مطالعات اسلامی روسیه»، کتاب ارزشمند دکتر علی شریعتی به نام «فاطمه فاطمه است»، را توسط انتشارات صدرا با فرمت جدید و جلدی زیبا تجدید چاپ نمود. «فاطمه، فاطمه است» - این گویاترین عبارتی ست که می توان ...
3. آثار منتشرشده ی «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» در سال 2016
(رویداد ها)
...  گروهی از نویسندگان دانشگاه دوستی ملل مسکو فاطمه فاطمه است دکترعلی شریعتی -   ایرانشناسی ایران: کشور و مردم ...