بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

برگزاری سمینار "بانکداری اسلامی، جایگزین فعالیت بازرگانی و مالی" در اوفا

-3290 01

دانشگاه دولتی باشقیرستان، انجمن سازمان‌های اعتباری جمهوری باشقیرستان، شعبه بانکی "وستوک کاپیتال" بانک "الیپس بانک"، کمیته استانداردسازی "حلال" اداره مفتیات جمهوری باشقیرستان با حمایت بانک ملی باشقیرستان و بانک مرکزی روسیه روز 26 اکتبر در شهر اوفا سمیناری با عنوان "بانکداری اسلامی، فعالیت بازرگانی و مالی" را در دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی باشقیرستان برگزار خواهند کرد.

 افزایش آگاهی در زمینه بانکداری اسلامی، برقراری روابط علمی و عملی محققان و بازرگانان جمهوری باشقیرستان از  اهداف اصلی این میزگرد عنوان شده است.

 قرار است که ایوب یسیارسوف، معاون اول  رئیس اداره مفتیات و  تیمور رئیس کمیته استانداردسازی "حلال" جمهوری باشقیرستان،  آلماس عبدولین، مدیر شعبه بانکی "وستوک کاپیتال" بانک "الیپس بانک"، ایش‌موراد خایبولین، اقتصاددان و مشاور در بانکداری  اسلامی "وستوک کاپیتال"  بانک "الیپس بانک"،  نمایندگان دانشگاه دولتی باشقیرستان، بانک ملی جمهوری باشقیرستان و بانک مرکزی روسیه در این میزگرد حضور داشته باشند.

این میزگرد در سه مرحله با بحث مسایل اصلی شرح زیر برگزار می شود:

دور اول:  مبانی اخلاقی سیستم اقتصادی اسلامی، بانکداری اسلامی و مسائل اخلاقی در فعالیت بازرگانی  

دور دوم:  سیستم مالی اسلامی (ویژگی‌ها و ساختار)، تجربه جهانی بانکداری اسلامی: تاریخ توسعه، وضعیت کنونی و چشم انداز ها،  بانکداری اسلامی در روسیه مدرن: تجربه  عملکرد؛

دور سوم:  مشکلات بانکداری اسلامی در روسیه و راهکارها، اهمیت بازرسی شرعی خدمات  بانکی، تقاضای صنعت حلال برای خدمات مالی و بانکی : ویژگی ها، مشکلات و چشم اندازها.

آخرین ویرایش در 1394 آذر 20

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015