بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار فراخوان دوره اسلام شناسی و ایران شناسی

1398 مرداد 31

بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا  با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، اقدام به برگزاری دوره کوتاه مدت اسلام شناسی و ایران شناسی می نماید.

بنیاد ابن سینا با هدف دانش افزایی و آشنایی دانشجویان و اساتید روسیه با منابع اسلامی ،و پژوهشگران و محققان و مراکز علمی ایرانی، سال گذشته دوره موفق اسلام شناسی را با همکاری دانشگاه تهران و جامعه المصطفی (ص) برگزار نموده و امسال نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده است. استفاده از اساتید و محققان برجسته ایرانی در حوزه های ادبیات،تاریخ،فلسفه ،عرفان و هنر اسلامی، حضور در مراکز علمی و پژوهشی،آشنایی با منابع اسلامی از برنامه هایی است که در این دوره پی گیری خواهد شد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015