چاپ کردن این صفحه

سخنرانی با موضوع بررسی اصول هنر ایرانی _اسلامی

1398 مهر 01

با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت دانشکده مطالعات شرق و کلاسیک  مدرسه عالی اقتصاد مسکو سخنرانی با موضوع بررسی اصول هنر ایرانی _اسلامی توسط دکتر هستی السادات صفوی مدیر بخش هنر آکادمی مطالعات ایرانی لندن برگزار می گردد.

این دوره برای دانشجویان و علاقمندان به هنر ایرانی اسلامی برنامه ریزی شده و بنیاد ابن سینا در نظر دارد در آینده نیز دوره هایی مشابه برگزار نماید.

زمان :سه شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

مکان : ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 3

آخرین ویرایش در 1398 مهر 01