چاپ کردن این صفحه

برگزاری دوره کوتاه مدت اسلام شناسی و ایران شناسی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1398 مهر 08

 

بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا  با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، اقدام به برگزاری دوره کوتاه مدت اسلام شناسی و ایران شناسی می نماید.

کلیات اولیه طرح برگزاری دوره های آموزشی مشترک،در دیدار آقای دکتر هادوی رئیس بنیاد ابن سینا با آقای دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصویب شد و مقرر گردید موضوع از طریق بخش آموزش بنیاد و دفتر همکاریهای علمی بین المللی پژوهشگاه پی گیری شود و به جمع بندی نهایی برسد. پس از انجام جلسات متعدد و مذاکرات صورت گرفته بین بخش آموزش بنیاد و دفتر همکاریهای علمی بین المللی پژوهشگاه، فراخوان مشترک تهیه  و منتشر شد و شرایط لازم شرکت کنندگان تعیین گردید.

شورای علمی بنیاد ابن سینا پس از انتشار فراخوان برگزاری دوره از بین رزومه ها و درخواستهای ارسالی، نه نفر از اساتید و محققان برجسته را که دارای بهترین رزومه و مدرک تحصیلی بودند برگزید. برگزیدگان  دارای مدرک دکترا هستند و از اساتید دانشگاههای مختلف روسیه می باشند.

بنیاد ابن سینا با هدف دانش افزایی و آشنایی دانشجویان و اساتید روسیه با منابع اسلامی، و پژوهشگران و محققان و مراکز علمی ایرانی، سال گذشته دوره موفق اسلام شناسی را با همکاری دانشگاه تهران و جامعه المصطفی (ص) برگزار نموده و امسال نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

استفاده از اساتید و محققان برجسته ایرانی در حوزه های ادبیات،تاریخ،فلسفه،عرفان و هنر اسلامی، حضور در مراکز علمی و پژوهشی،آشنایی با منابع اسلامی و بازدید از اماکن تاریخی و سیاحتی شهر تهران، برنامه هایی است که برای  این دوره در نظر گرفته شده است.

دوره مذکور دوم تا دوازدهم اکتبر2019 به مدت 10 روز در تهران برگزار خواهد گردید.در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

آخرین ویرایش در 1398 مهر 10