چاپ کردن این صفحه

نهمین شماره سالنامه علمی - تخصصی اشراق منتشر گردید

1398 اسفند 06

 

سالنامه فلسفی عرفانی اشراق توسط بنیاد ابن سینا و با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه چاپ و منتشر گردیده است.

سرویراستار این سالنامه دکتر یانیتس اشوتس می باشد. این اثر ارزشمند حاوی مقالاتی از اساتید برجسته ایرانی و روسی و دیگر کشورها می باشد .

چندین جلد از این اثر به دانشگاههای معتبر دنیا ارسال می شود.

 

·احمد احمدی (دانشگاه تهران ، ایران)

·رضا اکبریان (دانشگاه تربیت مدرس ، ایران)

·فدور بنویچ (لودویگ-ماکسیمیلیان- مونشن ، آلمان)

·یولیا ا. فدورووا (انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه )

·جاد حاتم (دانشگاه سنت جوزف ، لبنان)

·ویلفرد هاجز (آکادمی بریتانیا ، انگلستان)

·ژول جانسنس (لون ، بلژیک)

·عبد الحسین خسروپناه (موسسه فلسفه ایران)

·لیلا کیانخواه (موسسه فلسفه ایران)

·تاتیانا کارنی اوا (انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه )

ولگا لوسیا لیزینی (دانشگاه آمستردام ، هلند)

·توبی مایر (انستیتوی مطالعات اسماعیلی ، انگلستان)

·حسام‌الدین مومنی شهرکی (دانشگاه قم ، ایران)

·سید مصطفی محقق داماد (دانشگاه شهید بهشتی ، ایران)

·سید محمد موسوی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ایران)

·سمیه قاسمی نراقی (دانشگاه شهید مطهری ، ایران)

·ایلشات نصیروف (انستیتوی فلسفهآکادمی علوم روسیه )

·ابوالفضل روحی (دانشگاه بین المللی المصطفی ، ایران)

·روزانا پسخو (دانشگاه RUDN ، روسیه)

·سجاد ریزوی (دانشگاه Exeter ، انگلستان)

·محمود سیدی (دانشگاه شاهد ، ایران)

·محمد سعیدی مهر (دانشگاه تربیت مدرس ، ایران)

·مریم سبتی (CNRS ، فرانسه)

·آندری اسمیرنوف (انستیتوی فلسفه  آکادمی علوم روسیه )

در این شماره مقالات خود را در زمینه فلسفه و عرفان ارائه داده اند.

نهمین شماره سالنامه اشراق در ۴۲۴ صفحه توسط انتشارات صدرای مسکو چاپ و منتشر شده است.

آخرین ویرایش در 1398 اسفند 06