بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

برگزاری دومین همایش ملی "اسلام، جوانان، آینده" در باشقیرستان

1392 ارديبهشت 09

 روز 20 مه دومین همایش  ملی "اسلام، جوانان، آینده" افتتاح می شود. در چارچوب این همایش برگزاری گرد همایی جوانان مسلمان نیز برنامه ریزی شده است.

شورای دولتی روابط بین ادیان ریاست جمهوری  بشقیرستان، اداره مرکزی مفتیات روسیه، اداره معنوی مسلمانان جمهوری بشقیرستان، دانشگاه اسلامی روسیه و دانشگاه تربیت مدرس بشقیرستان از برگزار کنندگان اصلی این همایش می‌باشد.

گردهمایی جوانان با حضور نمایندگان انجمن های جوانان مسلمان از مناطق و شهرهای بشقییرتان، دانش جویان مدارس عالی و مدارس متوسط دینی، نمایندگان روحانیت و رسانه های ملی برگزار می‌شود.

مطابق با برنامه، در این همایش جوانان مسلمان  چند بخش همچون "آموزش و پرورش اسلامی و راه توسعه آن"، "جوانان مسلمان در فضای اینترنت"، "مشکلات ایدئولوژی افراطی در میان جوانان مسلمان" فعالیت خواهد کرد و سمینارها در مورد مسائل مذاهب اسلامی و خدمات اجتماعی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، برگزاری مسابقاتی مختلف مانند مسابقات ورزشی، میز گردها، سمینارها نیز برنامه ریزی شد. در چارچوب این همایش یک کنسرت با عنوان "اسلام علیه افراط گرایی"  اجرا خواهد شد.

آخرین ویرایش در 1395 دی 02

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015