بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

فصل نامه روسی زبان «مسلمانکا» (زن مسلمان) به ایستگاه ششم رسید

1389 مرداد 10

در شماره ششم  این نشریه ـ که با حمایت «بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه» به چاپ می رسد ـ مطالب متنوعی در ارتباط با مسائل اجتماعی و خانوادگی زنان مسلمان در روسیه از جمله عناوین زیر آورده شده:

زنان نمونه در داستانهای قرآنی، اثر محمد مهدی رضایی (وابسته به جامعه المصطفی "ص" ایران)

"کالج اسلامی لندن دومین قسمت معرفی

آشنایی با دو زن مسلمان روس فعال و مطالبی متنوع دیگری در ارتباط با بارداری، تربیت فرزندان از منظرعلوم اسلام و غیره.       

این شماره با تیراژ 6000 در مراکز اسلامی سراسر روسیه به فروش می رسد.

 

 
آخرین ویرایش در 1395 آذر 20

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015