چاپ کردن این صفحه

فصل نامه روسی زبان «مسلمانکا» (زن مسلمان) به ایستگاه ششم رسید

1389 مرداد 10

در شماره ششم  این نشریه ـ که با حمایت «بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه» به چاپ می رسد ـ مطالب متنوعی در ارتباط با مسائل اجتماعی و خانوادگی زنان مسلمان در روسیه از جمله عناوین زیر آورده شده:

زنان نمونه در داستانهای قرآنی، اثر محمد مهدی رضایی (وابسته به جامعه المصطفی "ص" ایران)

"کالج اسلامی لندن دومین قسمت معرفی

آشنایی با دو زن مسلمان روس فعال و مطالبی متنوع دیگری در ارتباط با بارداری، تربیت فرزندان از منظرعلوم اسلام و غیره.       

این شماره با تیراژ 6000 در مراکز اسلامی سراسر روسیه به فروش می رسد.

 

 
آخرین ویرایش در 1395 آذر 20