چاپ کردن این صفحه

آغاز همکاری بنیاد و نشریه "امپراطوری روح" در زمینه نشر مقالات و معرفی آثار و فعالیتهای بنیاد

1389 تیر 10

نشریه "Империя Духа" (امپراطوری روح)  با موضوعات "دین"، "عرفان"، "روانشناسی" و "هنر" توسط گروهی از نویسندگان با هدف معرفی و ترویج دیدگاه‌های معنوی بین روشنفکران روس منتشر می‌گردد.

هر شماره این نشریه دیدگاههای ادیان مختلف به ویژه در موضوعات عرفانی را در دسترس علاقه مندان قرار می دهد .

 

با پیشنهاد سردبیر "امپراطوری روح" در بهار 1389، بنیاد مطالعات اسلامی همکاری نزدیک خود را با  این نشریه آغاز کرده و توافق شد مطالب بخش "اسلام " این نشریه با همکاری  بنیاد آماده گردد.

بر  همین اساس بنیاد مطالعات اسلامی در بخش اسلام شماره دهم این نشریه  مطالب زیر را منتشر نمود:

 

 1. معرفی و انتشار مقاله ای از کتاب "انسان نورانی" اثر هانری کربن  (منتشر شده به سفارش بنیاد در سال 2009)

2. گزارش از مراسم رونمایی سالنامه فلسفی "اشراق" در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه.

3. معرفی و انتشار مقاله ای از کتاب "انسان در قرآن" شهید مطهری (منتشر شده به سفارش بنیاد در سال 2009)

4. معرفی یک صفحه ای از بنیاد و پروژه های انجام شده و در دست اقدام .

5. انتشار مقاله ای در موضوع صوفیزم از آنا ماری شیمیل (ویراستاری شده توسط بنیاد)

 6. معرفی آثار انتشارات ایستوک (وابسته به بنیاد)

7. انتشار مقاله "چهارده معصوم" اثر دکتر دیمیتری کارداشف (سرویراستار بنیاد)

 

شماره دهم مجله "امپراطوری روح" در 97 صفحه تمام رنگی و با تیراژ 31000 در تیر 1389 در مسکو منتشر گردید.

آخرین ویرایش در 1397 آبان 17