بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه روسی کتاب "جوان مسلمان و دنیای متجدد" اثر دکتر سید حسین نصر منتشر شد

1389 تیر 09

مسلمانان به ویژه جوانان در رویارویی با دنیای معاصر، واکنش‌های متعددی را نشان داده‌اند. این واکنش‌ها جریان‌های فکری سیاسی متفاوتی را ایجاد کرده است. دکتر سید حسین نصر در کتاب "جوان مسلمان و دنیای متجدد"  به بررسی این جریان‌ها پرداخته است. مسلمانان در روسیه نیز در رویارویی با دنیای متجدد جهت‌گیری‌های متفاوتی داشته‌اند. گروهی به اندیشه‌های سلفی رو آورده و گروهی در وادی روشنفکری قدم زده‌اند.


با توجه به نیاز جامعه مسلمان روس، ویرایش جدید ترجمه روسی این کتاب به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه و با همکاری انتشارات ایستوک در مسکو منتشر شد. ویراستاری این کتاب را دکتر دیمیتری کارداشوف به انجام رسانده است.

 

آخرین ویرایش در 1397 آبان 21

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015