چاپ کردن این صفحه

آشنایی با علم حدیث و کتب اربعه با انتشار کتاب "حدیث شناسی"در مسکو

1389 ارديبهشت 10

به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه "حدیث شناسی" توسط انتشارات ایستوک منتشر شد. این مجموعه مشتمل بر دو بخش می باشد. بخش اول مبحثی پیرامون حدیث‌شناسی از دکتر مصطفی اولیایی و بخش دوم معرفی کتب اربعه (شیعه) توسط دکتر هوارد است. مباحث مطرح در این کتاب برای اولین بار به زبان روسی منتشر می گردد.

این کتاب در 125 صفحه و با تیراژ 1500 نسخه توسط انتشارات ایستوک در فروردین 1389 در مسکو منتشر شد.

آخرین ویرایش در 1397 آبان 21