بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

رویداد ها

بنیاد مطالعات اسلامی ترجمه روسی کتاب "مسائل معاصر تفکر اسلامی" اثر دکتر لگنهاوزن را به علاقه مندان روس عرضه کرد. "مسائل معاصر تفکر اسلامی" موضوعات متعدد مطرح در دنیای معاصر را از دیدگاه اندیشه اسلامی…
به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه "حدیث شناسی" توسط انتشارات ایستوک منتشر شد. این مجموعه مشتمل بر دو بخش می باشد. بخش اول مبحثی پیرامون حدیث‌شناسی از دکتر مصطفی اولیایی و بخش دوم معرفی…
فلسفه و عرفان غنی اسلامی از جمله مباحثی است که توجه بسیاری از متفکران دنیا را به خود جلب کرده است. امام خمینی (ره) در نامه تاریخی خود به گورباچف در بیست و دو سال…
مسلمانان به ویژه جوانان در رویارویی با دنیای معاصر، واکنش‌های متعددی را نشان داده‌اند. این واکنش‌ها جریان‌های فکری سیاسی متفاوتی را ایجاد کرده است. دکتر سید حسین نصر در کتاب "جوان مسلمان و دنیای متجدد"…
نشریه "Империя Духа" (امپراطوری روح) با موضوعات "دین"، "عرفان"، "روانشناسی" و "هنر" توسط گروهی از نویسندگان با هدف معرفی و ترویج دیدگاه‌های معنوی بین روشنفکران روس منتشر می‌گردد. هر شماره این نشریه دیدگاههای ادیان مختلف…
در شماره ششم این نشریه ـ که با حمایت «بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه» به چاپ می رسد ـ مطالب متنوعی در ارتباط با مسائل اجتماعی و خانوادگی زنان مسلمان در روسیه از جمله عناوین…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015