بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

گرامیداشت 10 سالگی بنیاد و اعلام گرنت پژوهشی ابن‌سینا

1396 آذر 11

در حاشیه نمایشگاه نانفیکشن مسکو، مراسم گرامیداشت 10 سالگی فعالیت علمی بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه برگزار شد. همچنین در این مراسم، گرنت پژوهشی ابن سینا از سوی ریاست بنیاد مطالعات اسلامی اعلام گردید. شماری از شخصیتهای علمی همکار بنیاد در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم روز جمعه دهم آذر در ساعت: 13:00 در محل کافه ادبیات ـ خانه مرکزی هنرمندان مسکو در حاشیه نمایشگاه نانفیکشن برگزار شد و آلبوم ده سالگی بنیاد، شامل گزارشی از یک دهه همکاری بنیاد در روسیه، به شرکت کنندگان تقدیم شد.

دکتر حمید هادوی، ریاست بنیاد مطالعات اسلامی به عنوان نخستین سخنران، ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان، به تشریح سیاستهای پژوهشی و پروژه‌های مشترک بنیاد با مراکز دانشگاهی و آکادمیک پرداختند و با اعلام خبر گرنت پژوهشی بنیاد، به جهت‌گیریهای آتی بنیاد در اسلام‌پژوهی پرداختند؛ گرنت پژوهشی ابن سینا و گرنت نشر آثار پژوهشگران روسیه، در جهت حمایت و توسعه پژوهشهای اسلامشناسی در روسیه صورت می‌گیرد و در چشم‌اندازه ده سال آینده بنیاد در نظر دارد که حجم پروژه‌های پژوهشی بومی بنیاد در روسیه را افزایش دهد و اسلام‌شناسی روسیه به عنوان جریانی تأثیرگذار در مطالعات اسلامی در سطح مراکز آکادمیک جهان مطرح گردد و روسیه پتانسیل و ظرفیت مناسبی برای این مهم دارد.

همچنین در این مراسم شخصیتهایی چون آکادمیسین آندره اسمیرنوف، رئیس انستیتو فلسفه مسکو؛ دکتر رضا ملکی، رایزن فرهنگی ایران در روسیه؛ سویتلانا بابنکووا، همکار علمی بخش مطالعات عربی ـ اسلامی انستیتو شرقشناسی مسکو؛ الکساندر پالیشوک، رئیس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو؛ دکتر ناصر طبایی، مدیر انتشارات صدرا به سخنرانی پرداختند و دکتر آندره لوکاشف، نیز به معرفی فعالیتها و همکاریهای بنیاد با مراکز و شخصیت‌های علمی روسیه پرداختند.

دکتر ماییس نظرلی، هنرشناس، استاد دانشگاه ار.گ.گ.او؛ پروفسور ایلشات نصیراف؛ یئوگئنی میخایلویچ خایلوف؛ دمیتری والنتینویچ میکولسکی، تاریخدان انستیتو شرقشناسی؛ روزانا پسخو، استاد دانشگاه رودن؛ یوری آوریانف، استاد تاریخ انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه،؛ مهدی سعادت نژاد، معاون رایزنی و وابسته فرهنگی ایران در مسکو؛ آیرات بایشف، همکار علمی بنیاد و دانشگاه المصطفی در روسیه؛ خانم سویتلانا آنیکییوا، مدیر انتشارات ادبیات شرقی ـ نائوکا؛ ماریا امامی و فاطمه یژوا، از مترجمان بنیاد؛ از جمله چهره‌ها و شخصیتهای شرکت کننده در این مراسم بودند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری 2017، از روز 29 نوامبر لغایت 3 دسامبر(برابر با 8 تا 12 آذرماه 1396) در مرکز نمایشگاهی «خانه هنرمندان» مسکو در حال برگزاری است.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015