بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

برگزاری سمپوزیوم "جهان اسلام شرق روسیه: سنتها و نوآوری ها" در اوفا

1392 ارديبهشت 23

امروز در شهر اوفا جمهوری بشقیرستان سمپوزیوم بین المللی علمی و عملی با عنوان "جهان اسلام شرق روسیه: سنت ها و نوآوری ها" افتتاح می‌شود. انستیتوی تاریخ، زبان و ادبیات مرکز علمی اوفای آکادمی علوم روسیه، دانشگاه دولتی باشقیرستان، اداره مفتیات جمهوری بشقیرستان از برگزار کنندگان اصلی این همایش می‌باشند.

 این  سمپوزیوم به مناسبت صد و هشتادمین سالگرد از تولد زینول رسولف، شخصیت معروف و مذهبی باشقیر برگزار می‌شود.

کارشناسان در زمینه های تاریخ، فلسفه، مردم نگاری، زبانشناسی و رشته های دیگر از شهرهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و اوکراین در این همایش شرکت خواهند کرد. در جلسات عمومی و جلسات در بخشهای سمپوزیوم نقاط عطف اساسی زندگی و فعالیت زینول رسولف، نقش رسمی اسلام و تصوف در روسیه، نقش عرفان در تاریخ و فرهنگ منطقه اورال ولگا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آخرین ویرایش در 1395 دی 01

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015