بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه روسی " الهیات توحیدی شیعه " در مسکو منتشر شد.

1389 شهریور 14

الهیات  توحیدی (شیعه) اثریست گرانسنگ از فقیه ،عارف ،فیلسوف نامی و صاحب تفسیر شریف المیزان علامه طباطبائی (ره) . این اثر حاصل مجموعه جلساتی است که با حضور ویلیام چیتیک و سید حسین نصر برگزارشده. کتاب مذکور توسط ویلیام چیتیک به زبان انگلیسی آماده گشته و زیر نظر و با مقدمه دکتر نصر منتشر شده است.

:کتاب در سه فصل تنظیم شده که عبارتند از

فصل اول - وحدانیت خدا

فصل دوم - حاکم و جامعه ( بر اساس عهدنامه مالک اشتر

فصل سوم - زندگی معنوی : دعا و تضرع

.این کتاب با ترجمه روسی خانم آناستاسیا یژووا و توسط بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه  با تیراژ 1500 نسخه در مسکو منتشر گردیده است

آخرین ویرایش در 1397 آبان 03

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015