بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه روسی کتاب "آیین همسرداری" اثر آیت الله امینی در مسکو منتشر شد

1389 مهر 13

معارف اسلامی توجه ویژه ای به مستله ازدواج و خانواده نموده است چرا که در نظر گاه اسلام،کانون خانواده یکی از مهمترین پایگاه های رشد و تعالی آدمی است. در تعالیم اسلامی مباحث مفصلی در زمینه حقوق خانواده و همچنین شیوه صحیح اخلاقی در روابط بین افراد خانواده ارائه گردیده که در دنیای مشوش امروز نیز مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و متفکران می باشد. بشر امروز شاهد گسسته شدن خانواده و سردی روابط بین افراد آن می باشد. آیت الله امینی در کتاب "آیین همسرداری" با بیانی روان و شیوا به تبیین دیدگاه اسلام در موضوع ازدواج و اخلاق خانواده پرداخته است و راههای استحکام بنیاد خانواده را به خوبی بیان نموده است.

.بنیاد مطالعات اسلامی با توجه به نیاز جامعه روس اقدام به ویرایش جدید این کتاب توسط دکتر دیمیتری کارداشف و تجدید چاپ آن نمود. این کتاب  با 295 صفحه و درتیراژ 1500 نسخه در نیمه مهر ماه  1389 توسط انتشارات ایستوک در مسکو منتشر شد.

آخرین ویرایش در 1397 آبان 17

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015