بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

اخبار

تعالیم اسلامی توجه ویژه ای به خانواده دارد چرا که مهمترین کانون تربیت انسانها و عامل ثبات و رشد جامعه خانواده می باشد. مسلمانان روس در سالهای اخیر به شناخت هر چه بیشتر هویت اسلامی…
معارف اسلامی توجه ویژه ای به مستله ازدواج و خانواده نموده است چرا که در نظر گاه اسلام،کانون خانواده یکی از مهمترین پایگاه های رشد و تعالی آدمی است. در تعالیم اسلامی مباحث مفصلی در…
الهیات توحیدی (شیعه) اثریست گرانسنگ از فقیه ،عارف ،فیلسوف نامی و صاحب تفسیر شریف المیزان علامه طباطبائی (ره) . این اثر حاصل مجموعه جلساتی است که با حضور ویلیام چیتیک و سید حسین نصر برگزارشده.…
در شماره ششم این نشریه ـ که با حمایت «بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه» به چاپ می رسد ـ مطالب متنوعی در ارتباط با مسائل اجتماعی و خانوادگی زنان مسلمان در روسیه از جمله عناوین…
این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر است .این متن خبر…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015