بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

"دنیایی از معنا در چند کلمه"

1398 دی 20

بنیاد ابن سینا با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ،کتاب "دنیایی از معنا در چند کلمه" را منتشر نمود. اثر فوق که به قلم دکتر آندره لوکاشوف نگاشته شده به بررسی اندیشه ها و افکار شیخ محمود شبستری می­پردازد. نویسنده ضمن بیان نظریات و آرا این متفکر مسلمان،خواننده را با دنیای عرفان اسلامی آشنا می سازد.لوکاشوف در ادامه مباحثی از گلشن راز شبستری نقل نموده و مفاهیم بلند و ناب عرفان اسلامی را برای مخاطب تبیین می نماید.ناظر علمی  این اثر پروفسور اسمیرنوف رییس انستیتو فلسفه اکادمی علوم روسیه می باشد.

کتاب مذکور توسط انتشارات صدرای مسکوسال 2020 از سری تفکر فلسفی جهان اسلام در ۳۲۰ صفحه منتشر گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015