بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

سری «مذهب در جهان معاصر»

1395 بهمن 12

این مجموعه شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند در حوزه های مختلف از نقطه نظرات اسلامی میباشد، و تا کنون سه کتاب از آن به چاپ رسیده است. کتاب اول با عنوان " نگرش های اسلامی در مطالعات زنان" زیر نظر حمیدرضا آیت الهی که در آن مقالاتی از محققان ایرانی – مذهب شناسان، فیلسوفان، جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان در خصوص فمینیزم و تاثیرات آن بر جامعه آورده شده که اطلاعات بسیار مفیدی برای تحکیم بنیان خانواده و توصیه های لازم به نگارش درآمده است. کتاب دوم از این مجموعه با موضوع "مسائل مهم تربیت در خانواده" میباشد که با ویراستاری علمی رئیس ایزمایلوف- از امامان روسیه و رئیس مرکز اسلامی کوثر به چاپ رسیده است. این کتاب شامل مجموعه مقالاتی از نویسندگان و پزوهشگران ایرانی و اروپایی میباشد که به تربیت در خانواده پرداخته شده است که میتوان با نقطه نظرات گوناگون و جهت گیری های مختلف آشنا شد. کتاب سوم با عنوان "اسلام و مدرنیته" با ویراستاری علمی یوگنیا فرولوا میباشد. در کلیه این کتاب ها سعی شده تا موضوعات مختلف از نقطه نظر اسلامی بررسی شوند. این کتاب ها همگی شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند از نویسندگان مختلف میباشند که مطالعات اسلامی را در حوزه های مختلف بررسی مینماید. خانواده و تحکیم بنیان آن از نکات بسیار اساسی در زندگی هر فرد میباشد که بنیاد مطالعات اسلامی را بر آن داشت تا مجموعه ای از مقالات و کتاب های بسیار ارزنده ای را در این سری بگنجاند و نه تنها از قلم ایرانیان، بلکه از نقطه نظرات دیگر افراد و ملیت ها در این زمینه بهره جوید و بتواند منبع بسیار ارزمشندی را در اختیار خانواده ها قرار دهد. از این مجموعه کتاب ها و مجموعه مقالات دیگری نیز در ماه های آینده به چاپ خواهد رسید.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015