چاپ کردن این صفحه

سری قرآن‌شناسی

773 شهریور 29

این پروژه به مطالعات علمی و آثار پژوهشی در زمینه قرآنشناسی می پردازد. گسترش و تعمیق مطالعات قرآن‌پژوهی، محور اصلی این پروژه است. کتاب «قرآن‌شناخت» اثر بهاءالدین خرمشاهی، و «روش‌شناسی تفسیر قرآن» اثر علی‌اکبر بابائی، غلام‌علی عزیزی‌کیا، مجتبی روحانی‌راد به عنوان دو شماره نخستین این سری با ویرایش دکتر ایلشات ناصراف منتشر شده است.

جهت جلد بعدی این سری، از مجموعه مقالات ترجمه شده از منابع مختلف دایرة المعارفی سامان یافته است. بیشتر مقالات از منابع ذیل برگزیده و ترجمه شده است:
1. دایرة المعارف قرآن کریم؛
2. دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛
3. دانشنامه جهان اسلام؛
4. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی.
در انتخاب مدخل‌ها سعی شده است مباحث اصلی مربوط به قرآن کریم و علوم قرآنی انتخاب گردد. این جلد آماده شده و در نوبت ویرایش علمی است.

آخرین ویرایش در 1394 آذر 21