بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

معرفی بخش فلسفه جهان اسلام در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه : مرکز آموزش فلسفه اسلامی

1396 مرداد 31

ریاست بخش فلسفه جهان اسلام در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه بر عهده پروفسور آندره ولادیمیرویچ اسمیرنوف، دکترای علوم فلسفه و عضو آکادمی علوم روسیه است.

این بخش در فورال 2008 توسط انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه و دانشگاه دولتی علوم انسانی تحت عنوان مرکز علمی ـ تحقیقاتی فلسفه اسلامی تاسیس گردید. عمده فعالیت‌های این مرکز، با همکاری تنگانگ با بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و حمایت این بنیاد صورت می‌پذیرد. تاکنون نیز، فعالیت‌های علمی مشترکی را با بنیاد از جمله چاپ سالنامه فلسفی اشراق که تاکنون 7 شماره از آن با همکاری موسسه حکمت و فلسفه ایران به چاپ رسیده است، همچنین چاپ سری "اندیشه‌های فلسفی جهان اسلام" که از این مجموعه 14 جلد کتاب تاکنون انتشار یافته، اشاره نمود. این کتاب‌ها در قالب آثار پژوهشی، بخش ترجمه و کتابهای کمک درسی منتشر شده‌اند. برخی از این آثار عبارتند از:

ü      مبانی عرفان اسلامی (تکوین و تکامل)

ü      فلسفه عربی (گذشته و حال)

ü      گفتمان فلسفه معاصر عربی (ج1)

ü      مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي

ü      "فلسفه اسلامي و اسلام‌شناسي فلسفي: چشم انداز پژوهش"

ü      گزیده آثار ابن عربی  منتخب: (انشاء الدوائر، فصوص الحکم، الفتوحات المكية) (ج1)

ü      گزیده آثار ابن عربی  منتخب: (انشاء الدوائر، فصوص الحکم، الفتوحات المكية) (ج2)

ü      سه حکیم مسلمان (ابن سینا، سهروردی و ابن عربی)

ü      مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی «منثور و منظوم: سازمان دهی راهبردی مفاهیم در فرهنگ اسلامی

ü      ابراهیم ابن سیار النظام

ü      ابوالقاسم کعبی و غروب مکتب بغدادی معتزلیزم

ü      فلسفه اسلامی عربی (کتاب درسی)

ü      منتخب متون فلسفه اسلامی عربی (کتاب درسی)

موضوعات اصلی تحقیق:

•  معماری فرهنگ مسلمان عرب

•  توصیف سیستماتیک از فلسفه کلاسیک عربی مسلمانان

•  فلسفه مدرن عربی ـ مسلمانی

•  تفکر مسلمان روسیه

•  فلسفه یهودی و کابالا 

 

در این بخش رساله‌هایی در بخش دکترا و فوق دکترا دفاع شده است که جا دارد به برخی از آنها اشاره نمود:

رساله فوق دکترا :

مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی عرفان اسلامی (پیدایش و تکامل) ـ ایلشات نصیروف، 2008

رساله دکترا:

  • فلسفه ابن خلدون، زالوتوخین ـ 2009
  • نقطه نظرات فلسفی محممود شبستری بر اساس منظومه گلشن راز، آندره لوکاشف ـ 2009
  • موضوع حقیقت در منظومه فلسفی منطق الطیر عطار، یولیا فدوروا ـ 2012
  • نقطه نظرات فلسفی ناصر خسرو بر اساس "گشایش و رهایش"، کُرنیوا ـ 2016

 

برخی از کارکنان این بخش عبارتند از:

ایلشات نصیروف ـ فوق دکترای فلسفه _ رئیس بخش علمی

یولیا فئودوروا ـ دکترای علوم فلسفه – همکار بخش علمی

کنستانتین بورمیستروف ـ دکترای فلسفه _ عضو ارشد بخش علمی

یوگنیا فرولوا ـ فوق دکترا فلسفه، پژوهشگر ارشد

آندره لوکاشف – دکترای فلسفه، همکار علمی

منبع: سایت رسمی انستیتوی فلسفه

 

ترجمه به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

آخرین ویرایش در 1396 بهمن 18

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015