بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

شورای مفتیات روسیه

1396 فروردين 13

شورای مفتیات روسیه – سازمانی مذهبی که بخش عظیمی از سران دینی بخش روحانیت مسلمانان روسیه را در خود ادغام مینماید.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسلمانان کشور چندین بار تلاش نمودند تا یک ساختار هماهنگ  ایجاد نمایند که کلیه مفتیات مناطق را به هم مرتبط کند.در نهایت، در سال 1996در نشست رهبران و روحانیون کشور تصمیم گرفته شد یک ساختار کلی ایجاد گردد. در این نشست، پیش نویس منشور سازمان نیز به تصویب رسیده و رئیس سازمان، شیخ راویل عین الدینوف انتخاب شد.

شیخ راویل اسماعیلویچ عین‌الدینوف در تاریخ ۲۵ اوت ۱۹۵۹ در ناحیه پسترچینسکی جمهوری سوسیالیستی تاتارستان شوروی دیده به جهان گشود و  از ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۶، مفتی، رهبر مسلمانان فدراسیون روسیه و امام خاطب می‌باشد.  وی از امضاکنندگان نامه سرگشاده علمای اسلامی به رهبران  مسیحی جهت صلح و تفاهم بوده‌است.

هدف از شورای مفتیات روسیه – رهبری و تصمیم گیری در شرایط مختلف، هماهنگی افراد وارد شده و نیروهای جدید به سازمان و کنترل و رهبری عملکردی سازمان ها، دانشگاه و مراکز اسلامی و مذهبی میباشد.

ساختار

رئیس شورای مفتیات روسیه به مدت سه سال از بین 5 نفر از اعضای برجسته بخش مفتیات مسلمانان روسیه انتخاب میشود. درحال حاضر، مراکز زیر جزء انجمن مفتیات روسیه میباشند:

اداره مفتیات مسلمانان جمهوری چواشستان، اداره مفتیات مسلمانان منطقه راستوف، اداره مفتیات مسلمانان تاتارستان، اداره مفتیات مسلمانان جمهوری آدیغیه و منطقه کراسنودار، بخش آسیایی روسیه، اداره مفتیات مسلمانان مرکزی منطقه اورنبورگ، ولگا، جمهوری موردوویا، اداره مفتیات مسلمانان منطقه پنزا، و نیژنی نووگورود.

شورای مفتیات روسیه در ساختمان اداری ساخته شده در سال 1994، در مقابل مسجد جامع مسکو قرار دارد.

در جلسه شورای مفتیات روسیه در سال 2007در ساراتوف، شیخ راویل عین الدینوف مجددا به سمت ریاست بخش روحانیت مسلمانان روسیه انتخاب شد. همچنین تصمیم گیری شد تا تعداد افراد نائب رئیس به 4 نفر کاهش یابد.

افراد نائب رئیس منتخب عبارتند از: عثمان اسحاقوف ( مفتیات تاتارستان)، نورمحمد نیگماتولین (مفتیات باشقیرستان)، نافیق الله آشیروف (ریاست بخش مفتیات مسلمانان بخش آسیایی روسیه)، مقدس بابارسوف (ریاست بخش مفتیات مسلمانان ناحیه ولگا).

در ساختار انجمن مفتیات روسیه، بخش تحصیلات اسلامی نیز جود دارد که ریاست آن با مرتضین(ریاست انستیتوی اسلامی مسکو) میباشد. هدف از این ساختار، تحصیلات اسلامی از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای افراد میباشد، همچنین تعیین برنامه های درسی و استاندارد های لازم برای دانشگاه ها، سازمان ها و انستیتوهای اسلامی در روسیه است. خصوصیات تخصصی انستیتوی اسلامی وجود دانش اعتقادات اسلامی، حقوق و دانش قرانی مهم بوده و نیاز به دانش اصول اقتصادی، تعلیم و تربیت و روانشناسی و .. که از اهمیتی بالایی برخوردار هستند. فارغ التحصیلان این انستیتو بایستی یک عضو فعال جامعه بوده، تدریس نموده و منافع جامعه را تحقق بخشد، ضمن اینکه لازم است که بتواند با نمایندگان ادیان مختلف نیز وارد بحث و گفتگو شود. شورای اساتید و پروفسوران دانشگاه از اتحاد میان علوم غیر دینی و مدارس دینی تشکیل میشود.

بدین ترتیب این شورای مفتیات، موسس وهمکار سه مرکز مهم اسلامی میباشد:انستیتوی اسلامی مسکو، انستیتوی اسلامی فائزخانوف، دانشگاه اسلامی روسیه (قازان).مراکز آموزش اسلامی زیادی نیز زیر نظر این شورا میباشد، از جمله مراکز آموزش اسلامی در مسکو، نیژنی نوگورود و ساراتوف.

انتشارات "مدینه"، انتشارات "کتب اسلامی" و اینترنت-رادیو Miradioتحت نظارت این شورا میباشد.

همچنین شورای مفتیات روسیه – از بنیانگزاران جشنواره «منبر طلایی»(جشنواره بین المللی سینمای مسلمانان) میباشد.

شورای مفتیات روسیه در سازمان ها و نهادهای زیر صاحب نظر میباشد: شورای حج زیر نظر دولت روسیه، شورای روابط دوجانبه سازمان های مذهبی زیر نظر رئیس جمهور، شورای ادیان روسیه و کمیسیون روابط منطقه ای.

سایت رسمی شورای مفتیات روسیه: www.muslim.ru, www.dumrf.ru.

منبع: اسلام در مسکو، تالیف شیخ راویل عین الدینوف، انتشارات مدینه.2008

ترجمه به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در 1396 بهمن 18

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015