بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

گوناگون

اشاره: مراسم رونمایی مشترک نشر روسی مفتاح الغیب صدرالدین قونوی و سنجه‌هايی در دین‌پژوهی معاصر اثر حمیدرضا آیت اللهی روز 28 خرداد 1394 در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ـ مسکو برگزار گردید. این مراسم…
توسعه صنعت ملی کتاب در سال 2014 و نیمه اول سال 2015 با کاهش جدی در انتشار کتاب افت محسوس در تیراژ و کاهش در حجم بازار کتاب مواجه شد. با این حال، در مقایسه…
همزمان با حضور محمدرضا بایرامی، نویسنده برجسته ایران در روسیه، از سوی وبسایت لیولیب که در زمینه ادبیات و فرهنگ در روسیه فعال است مصاحبه ای با ایشان ترتیب داده شد که متن فارسی آن…
همزمان با بارش نخستین برف مسکو، چهاردهمین نمایشگاه آثار نواندیشی روسیه برگزار شد تا در آستانه فصل سرما، رونقی دوباره را برای آثار تفکری رقم بزند و شهروندان شب‌های بلند روسیه را، برای انس با…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015