Homeپروژه‌ها« علوم انسانی از دیدگاه اسلام »

« علوم انسانی از دیدگاه اسلام »

 به دلیل توجه و علاقه مخاطب روس به مفاهیم و موضوعات علمی، روانشناسی ، جامعه شناسی ، مدیریت و اقتصاد از نگاه اسلامی، بنیاد ابن سینا برخی از آثار برگزیده را به زبان روسی  منتشر نموده و در اختیار علاقه مندان قرار داده است. 

1-    «خانواده از دیدگاه اسلام و روانشناسی» محمد رضا سالاری فر در این کتاب به بررسی جایگاه خانواده از نگرش اسلام پرداخته و اهمیت این موضوع  را مورد تحلیل قرار داده است.

2-      «تعلیم و تربیت در اسلام» اثر مورد نظر از آثار شهید مرتضی مطهری است که توسط محمد مخشولوف ترجمه شده و به جنبه های تربیتی از دیدگاه اسلام اشاره دارد.

3-    «اسلام و حقوق بشر در گفتگوی فرهنگ و دین» اثر مورد نظر توسط لئونید سوکیانین به نگارش درآمده و به موضوع حقوق بشر از دیدگاه اسلام پرداخته است.

4-    «حقوق و سیاست اسلامی؛ گذشته و حال» مهدی سنائی در این اثر به موضوع حقوق و سیاست از دیدگاه اسلام با عنایت به فقه شیعی پرداخته است.

5-    «بیمه اسلامی (تکافل)» رینات بیکین در این اثر به تجزیه و تحلیل بیمه اسلامی از جنبه نظری و عملی پرداخته است.

6-    «نگرش های اسلامی در مطالعات زنان. مجموعه مقالات» این اثر شامل مجموعه مقالاتی در حوزه زن از نگاه اسلام است که توسط حمید رضا آیت الهی گردآوری شده.

7-    «مبانی اقتصاد اسلامی» نویسندگان در سیزده فصل به بررسی اقتصاد و ویژگیهای اقتصاد اسلامی پرداخته اند.

8-    «مدیریت اسلامی: رویکردها» نویسندگان در این اثر به تجزیه و تحلیل مفهوم مدیریت اسلامی از جنبه نظری و عملی می پردازند.

9-    «بانکداری اسلامی» در این اثر نویسنده آندری ژوراولیوف به صورت وسیع به موضوع اقتصاد زیر نظر بانکداری اسلامی پرداخته است.

10-  «اقتصاد اسلامی» جمعی از پژوهشگران در این اثر به بررسی مفهوم اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی می پردازند.

11- «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( ج 1)» جمعی از پژوهشگران در این اثر به بررسی موضوع تعلیم و تربیت از نگاه دانشمندان مسلمان مانند ابن سینا، فارابی ، شیخ اشراق و … پرداخته اند.

 

12-  «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( ج 2)» جلد دوم از این اثر نیز به مفهوم تعلیم و تربیت از نگاه دانشمندان مسلمان در اسلام پرداخته است.

13-   «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( ج 3)» جلد سوم این اثر نیز در ادامه جلد اول و دوم انتشار یافته است.

14- « پول در اقتصاد اسلامی» نویسندگان در این اثر به ماهیت پول در اقتصاد در دوره های متعدد در اسلام پرداخته اند. 

15- « رساله آموزشی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای » نویسنده آیت الله سید علی حسینی خامنه ای. شامل 155 مساله فقهی در دو جلد . 

مشابه
- Advertisment -spot_img

پربیننده ترین