Logo Medium

بنیاد ابن سینا 

« زبان و ادبیات فارسی»

08.04.780

زبان و ادبیات هر سرزمینی همواره به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی نقش حائز اهمیتی در نگارۀ تعامل و تبادل میان ملل دارد. با شناخت زبان و ادبیات می توان بینش لازم را در مورد فرهنگ ملل دیگر کسب کرد. ایران به عنوان سرزمینی اصیل در حوزه ادبیات، فرهنگ و بزرگ شاعرانی همچون فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا و ... نقش شایان توجهی در گفتگوی فرهنگی با دیگر ملل و ارائه فرهنگ و ادب ایران زمین داشته است. به سبب علاقه و توجه مخاطب روس به زبان و ادبیات فارسی با حمایت بنیاد ابن سینا، توسط انتشارات صدرا تعدادی از آثار برگزیده مربوط به این حوزه به زبان روسی ترجمه شده و در اختیار علاقه مندان به ویژه در حوزه دانشگاه قرار گرفته است. 

  

    1-   « آموزش زبان فارسی، برای سال اول آموزشی» نویسنده این اثر ولادیمیر ایوانوف و زهرا ابوالحسنی، کتاب مورد نظر را برای دانشجویان سال اول زبان فارسی در نظر گرفته اند. اثر مورد نظر توسط انتشارات صدرا و همکاری دانشگاه دولتی مسکو ( ام گ او) انتشار یافته است.

2-   « آموزش زبان فارسی، برای سال اول آموزشی» نویسنده اثر ولادیمیر ایوانوف در این کتاب به زبان فارسی معاصر پرداخته و با خط آوانگاری بین المللی برای دانشجویان سال اول آموزشی توضیح داده. اثر مورد نظر توسط انتشارات صدرا و همکاری دانشگاه دولتی مسکو ( ام گ او) انتشار یافته است.

3-   « پرسوفونیا ( قلمرو زبان فارسی )» نویسنده اثر برت فراگنر در این کتاب به بررسی زبان و تصاویری از مناطق مربوط به قلمرو زبان فارسی مانند شرق چین، آسیای مرکزی، قفقاز ، ترکیه امروزی و ... پرداخته است.

4-   « کتاب تاریخ ادبیات فارسی قرن نهم تا قرن هجدهم میلادی ( جلد اول) » ماریا ریسنر و آنا آرادشنیکوا در این اثر به تاریخچه شکل گیری و بررسی و پیشرفت ادبیات فارسی از قرن نهم تا هجدهم پرداخته اند. کتاب مورد نظر توسط انتشارات صدرا با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و اتحادیه فرهنگی ادبی خیام انتشار یافته است.

5-   « کتاب تاریخ ادبیات فارسی قرن نهم تا قرن هجدهم میلادی ( جلد دوم)» نویسندگان اثر ماریا ریسنر ، آنا آرادشنیکوا و آنا نااومونا در جلد دوم کتاب به بررسی سبک های شعری و نثر از قرن نهم تا هجدهم پرداخته اند. کتاب مورد نظر توسط انتشارات صدرا با همکاری انستیتو آسیا آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و میر بیزنس بانک مسکو انتشار یافته است.

6-   « آموزش اصطلاحات اقتصادی زبان فارسی» ناتالیا پاتاپووا در این کتاب که برای دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده ، به بررسی متن ها و کلید واژه های مرتبط با مفاهیم اقتصادی پرداخته است. اثر مورد نظر توسط انتشارات صدرا با همکاری انستیتو مطالعات آسیا آفریقای دانشگاه دولتی مسکو انتشار یافته است.

7-   « جستاری در نظریه های زبان فارسی ( جلد اول)» ولادیمیر ایوانوف در این اثر به بررسی تاریخچه ای از زبان و ادبیات فارسی و ساختارهای زبانی در ایران پرداخته است. کتاب مورد نظر توسط انتشارات صدرا با همکاری انستیتو آسیا آفریقایی دانشگاه مسکو انتشار یافته است.

8-   « حافظ ، صد غزل» ورا سرگیوونا ژارکووا ، ایرینا والریوناآبرامنکو نویسندگان این اثر هستند که صد غزل اول کتاب حافظ را در این اثر گنجانده اند و با نثری روان و شیوا انتشار یافته است. کتاب توسط انتشارات صدرا و همکاری مرکز فرهنگی خیام مسکو منتشر شده است.

9-   « زبان و ادبیات فارسی در داغستان» نویسنده پاتیمات آلیبکووا در این اثر به تاریخچه فرهنگی ایران و تاثیر گذاری آن بر ادبیات و فرهنگ داغستان پرداخته است. کتاب مورد نظر توسط انتشارات صدرا با همکاری انستیتو زبان و ادبیات ( ساداسا) داغستان انتشار یافته است.

10- « ایران معاصر، فرهنگ ترانه» کتاب درسی به زبان فارسی که توسط دکتر آبرامنکو به نگارش درآمده و فرهنگ امروزی و موسیقی معاصر را معرفی نموده است.  

11- « شعر ایرانی قرن بیست تا بیست و یک ، گزیده ادبیات معاصر ایران» نویسندگان اثر مستوره احمدووا ، طباطبایی و نیگماتولینا هستند که در این کتاب اشعار ایرانی ، شکل گیری شعر فارسی و ... مورد بررسی قرار داده اند. کتاب مورد نظر با حمایت بنیاد ابن سینا توسط انتشارات صدرا منتشر شده است. 

آخرین ویرایش در 1402 مرداد 03

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015