بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

پذیرش درخواست گرنت ابن سینا تکمیل شد

1396 اسفند 08

پذیرش درخواستهای نخستین دور گرنت نشر و گرنت پژوهش ابن سینا از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه طبق تاریخ مقرر به انجام رساند.

تعداد طرح‌های رسیده به بنیاد شامل 42 طرح است که از این میان 34 طرح مطالعاتی در بخش گرنت پژوهشی و 8 پژوهش نیز جهت اعطای گرنت نشر، دریافت شده است.

قابل ذکر است که طرح‌های مذکور از مراکز عالی آموزشی و پژوهشی مناطق مختلف فدراسیون روسیه و همچنین از اوکراین و ازبکستان دریافت شده است. عمده این طرحها از مسکو، باشقیرستان، داغستان و تاتارستان، منطقه چلیابینسک و برخی مناطق دیگر است.

طرح‌های دریافتی پس از تکمیل بررسی‌های اولیه توسط شورای گرنت بنیاد، جهت بررسی علمی و ارزیابی تخصصی، در آینده‌ای نزدیک به کارشناسان ارسال خواهد شد و لیست پروژه‌های پذیرفته شده در تاریخ 2 آوریل 2018 در وبسایت رسمی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه www.islamfond.ru به اطلاع عموم خواهد رسید.

لازم به ذکر است که بنیاد مطالعات اسلامی پس از یک دهه فعالیت علمی در روسیه، اقدام به اعطای گرنت پژوهشی و نشر ابن سینا نمود تا با اتکا به ظرفیتهای بومی، مطالعات اسلامی در روسیه را توسعه دهد. نخستین دور این گرنت، در نوزدهمین نمایشگاه نانفیکشن 2017 به تاریخ جمعه 10 آذر 1396 اعلام نمود.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015