چاپ کردن این صفحه

رو نمایی و معرفی کتاب "Всечеловеческое vs. общечеловеческе

1398 آذر 07

روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر)ششم آذر 1398) مراسم رو نمایی از کتاب ارزشمند "Всечеловеческое vs. общечеловеческе  "  تالیف آکادمیک آندره اسمیرنوف رئیس انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، در مجتمع فرهنگی انتشاراتی  بیبلوگلوبوس مسکو برگزار گردید.

اثر فوق با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ،توسط انتشارات صدرا منتشر گردیده است.

در این مراسم نویسنده کتاب آکادمیک اسمیرنوف، آقای حمید هادوی رئیس بنیاد ابن سینا، آقای محقق کارشناس امور علمی فرهنگی سفارت ج.اایران در روسیه، آقای ناصر طبایی مدیر انتشارات صدرا، آقایایگور مارازوف معاون کمیته علوم و آموزش و سناتور مجلس سنای روسیه ،آقای دکتر یسنکین مدیر مجموعه فرهنگی بیبلوگلوبوس،آقای آلگ آکولینچف  رئیس انجمن فرهنگی ادبی خیام  و جمعی از اساتید ،محققان و دانشجویان حضور داشتند.در آغاز آقای دکتر لوکاشوف معاون پژوهشی بنیاد ابن سینا، طی سخنانی مختصری از آثار و تحقیقات علمی آکادمیک اسمیرنف را برای حاضران تشریح نمودند.سپس آقای حمید هادوی، همکاری با مراکز علمی دانشگاهی روسیه را از راهبردهای بنیاد ابن سینا برشمرده و افزودند تا کنون بنیاد بیش از پنجاه پروژه با همکاری انستیتو فلسفهمسکوبه انجام رسانده کهاین آثار  منابع پؤوهشی و آموزشی دانشگاههای مختلف روسیه گردیده است . ایشان افزودند که همکاری های بنیاد و انستیتو مرهون توجهات خاص آکادمیک اسمیرنف می باشد و از ایشان قدردانی نمودند.

سپس آقای آکولنچیف رییس انجمن علمی ادبی خیام، ضمن قدر دانی از حمایتهای بی دریغ بنیاد ابن سینا،چاپ و انتشار اثر اخیر آقای اسمیرنوف را یکی از بهترین هدیه ها به فلاسفه و متفکران جامعه کنونی روسیه برشمردند.

در ادامه آقای اسمیرنوف با بیان اینکه بنیاد ابن سینا همیشه حامی و پشتیبان پروژه های علمی پژوهشی بوده افزودند: تا کنون آثار گرانسنگی با حمایت شخص آقای  هادوی و همکارانشان به روسی ترجمه شده و محققان جوان از آن بهره مند شده اند. ایشان سپس به معرفی کتاب مذکور پرداخته و هدف از تالیف آن را بیان نمودند.اسمیرنوف با اشاره به اینکه جوامع امروزی با مشکل تقلید و کپی برداری از جوامع غربی روبرو هستند و سعی دارند آنچه آنها در مباحث فرهنگی،فکری و فلسفی به کار می بندند مو به مو اجرا کنند، افزودند متاسفانه این رویکرد با شکست مواجه است چرا که زیرساختهای اجتماعی جوامع ما با غرب کاملا متفاوت است و آنچه آنها به عنوان دموکراسی و آزادی و یا تحت عناوین مباحث فرهنگی مطرح می کنند در جوامع ما به همان شکل قابل اجرا نیست علاوه بر آن سیستمهای اجرایی و قانون گذاری  کنونی جوامع ما دارای نقایص بیشماری است که باید اصلاح شوند .ایشان  فلسفه راستین را راهگشای بشر شمرده و تاکید کردند فلسفه ای که نتواند راهکار مناسب برای عرصه های مختلف زندگی بشر ارائه کند ناقص و عقیم است.تهاجم فرهنگی و سیطره جوامع غربی بر بسیاری از جوامع باعث شده آنها نتوانند در کشمکش بین نیازها و توانایی ها، توازن برقرار نمایند. ایشان تصریح کردند با پژوهشهایی که بنده در زمینه فلسفه اسلامی و همچنین مطالعه جوامعی مانند چین و وینتتام داشته ام می توانم بگویم می توان مدلی ارائه نمود که نقایص کمتر و سازگاری بیشتری به این جوامع داشته باشد. این کتاب ارزشمند حاوی نکاتی است که می تواند با ارائه مدل نوین و بومی و نظریه هایی کارشناسی شده با این هجمه های غربی مقابله نماید.همچنین یادآور شدند که انقلاب اسلامی در ایران تلاشی برای بازسازی تمدنی نوین بر اساس معیارهای اسلامی و بومی بود که می خواست خارج از معادلات رایج غربی و بدور از واکنش انفعالی به ساخت فرهنگ تمدن و جامعه نوینی دست یابد و اصل این تلاش ارزشمند است.

در پایان مراسم جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و آکادمیک اسمیرنوف به این سوالات پاسخ دادند.

آخرین ویرایش در 1398 آذر 07